Voorwaarden

Onderstaand vindt u onze algemene voorwaarden, te weten:

1. Acceptatie en geldigheid

2. Bereikbaarheid

3. Productinformatie en prijzen

4. Bevestiging

5. Levertijden en voorraad

6. Verzending

7. Garantie

8. Retourneren en ruilen

9.Herroepingsrecht.

10. Betaling

11. Leveringen buiten België

 1. Door artikelen bij www.powerballbelgium.com te bestellen, accepteert u deze algemene voorwaarden.

2 De site www.powerballbelgium.com is een initiatief van:

 • Athlete bv
 • Kortrijksestraat 262a
 • 8501 Kortrijk-Heule
 • Tel: 0032-(0)56 227466
 • BTW: BE473473430

3.   Productinformatie en prijzen:

 • Al onze prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW.
 • Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen, modellen, types, maten, kleuren etc. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houden wij ons het recht voor de artikelen niet te leveren. U ontvangt in dit geval z.s.m. bericht en de juiste informatie.
 • Aanbiedingen zijn niet te combineren. U kunt dus slecht van één aanbieding gebruik maken per aankoop per product.

4.   Bevestiging:

 • Als u uw emailadres correct heeft ingevuld, ontvangt u na uw bestelling per omgaande een email als bevestiging van uw opdracht. Hierin staat duidelijk aangegeven wat u besteld heeft. 
 • Al uw vragen via E-mail worden uiterlijk binnen 24 uur beantwoord.

5.   Levertijden en voorraad:

 • Voor bestellingen geplaatst op werkdagen vóór 12.00 uur, vindt de dag nadien verzending plaats.
 • Wij verzenden uw bestelling met BPost . De bestelling wordt overdag bij u aangeboden en bij voorkeur op een werkadres, of een adres waar iemand aanwezig is om het pakketje in ontvangst te nemen.  Bent u niet thuis, dan biedt Bpost de zending nogmaals aan. Bpost garandeert een 95% leverbetrouwbaarheid binnen 24 uur.
 • Mocht een product onverhoopt niet op voorraad zijn, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
 • Voor kleding hanteren wij een levertermijn van 1 tot 4 werkdagen, dit gezien het grote aantal maten, kleuren en design.
 • Mocht een product onverhoopt niet op voorraad zijn, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op voor een andere leverdatum. Naleveringen vinden plaats uiterlijk  werkdagen ná de besteldatum. Mochten wij deze 5 dagen niet halen, komen wij met een aantrekkelijk alternatief.

6.   Verzending:

 • Bij bestellingen binnen België rekenen wij € 6,- voor verzendkosten. 
 • In uitzonderlijke gevallen kan er door de ATHLETE Bv. voor gekozen worden om af te wijken van bovenstaande werkwijze. U wordt hier ten aller tijden over geïnformeerd.

7.   Garantie:

 • Op al onze producten is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Conformiteit en Garantie. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 • Deze garantie is niet van toepassing op batterijen en beschadigingen van buitenaf, of verkeerd gebruik van het product.
 • Ter reparatie aangeboden artikel wordt uiterlijk binnen 2 weken retour geleverd. Mocht dit onverhoopt niet lukken, laten wij u dat direct weten

 • 8.   Retourneren en ruilen:

  • Wanneer u als particuliere consument (niet van toepassing voor zakelijke klanten) bij ons telefonisch of via onze website hebt besteld, heeft u een bedenktermijn van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Gedurende deze 14 dagen na de ontvangst van het artikel of sluiting van een overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst mag u de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. Na deze melding heeft u nog 14 dagen om het product terug te sturen.
  • U dient het product, door u voldoende gefrankeerd, aan ons te retourneren. Voor pakketten zwaarder dan 30 kilogram welke door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden, worden de verzendkosten geraamd op een maximum van ongeveer €250,- (afhankelijk van gewicht, volume en woonplaats).
  • Het pakket dient deugdelijk te zijn verpakt en voorzien te zijn van een aankoopbewijs.
  • Wij zouden het waarderen als u de reden voor retourzending zou willen vermelden, echter is dit voor u geheel vrijblijvend en niet verplicht.
  • U mag alleen datgene doen wat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te houden. Voor artikelen waarvan de verzegeling is verbroken, geldt dit retourrecht niet. 
   Dit houdt een zo oorspronkelijk mogelijke staat van de verpakking en een ongeschonden product in. Als het product is beschadigd, dan kunnen we kosten in rekening brengen voor de waardevermindering.

   Voor artikelen waarvan de verzegeling is verbroken, geldt dit retourrecht niet. Wij zullen, behoudens wettelijke verplichtingen, géén artikelen terugnemen die gebruikt of gedragen zijn, zulks ter beoordeling van Athlete  . Bewaar de originele verpakking van de artikelen, verwijder geen labels en zorg voor een goede verpakking bij een eventuele retourzending

  • Wij zullen het volledige aankoopbedrag en de door u betaalde verzendkosten van de heenzending (indien door ons in rekening gebracht) zo spoedig mogelijk, doch binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na ontbinding, aan u crediteren. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

   Wij raden u aan om onze retourprocedure te gebruiken, maar u kunt ook gebruik maken van het Europese modelformulier voor herroeping :

   Het retouradres is: Athlete BV, Kortrijksestraat 262a , 8501 Heule - België.

  9. Herroepingsrecht:

  • U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
  • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Athlete BV, Kortrijksestraat 262a, 8501 Heule (België) +32 (0) 563 227466, info@Athlete.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
  • Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


  10.   Betaling:

  • Levering onder rembours, of vooruitbetaling. Deze keuze zal afhangen van de voorkeur van de klant.
  • Dit kunt u overboeken naar:
   • Dexia 777-5969250-43 t.n.v. Athlete bvba Powerball Belgium
   • IBAN: BE66777596925043 (vanuit het buitenland)
   • BIC: GKCCBEBB (vanuit het buitenland)
  • Meldt bij uw betaling (overboeking vooraf) A.U.B. de volgende gegevens:
   • Uw naam
   • Bestelnummer
   • Artikel
   • Dexia 777-5969250-43 t.n.v. Athlete bv (Powerball Belgium)
   • IBAN: BE66777596925043 (vanuit het buitenland)
   • BIC: GKCCBEBB (vanuit het buitenland)
   • T.n.v. Athlete bv Powerball Belgium

   11. Leveringen naar Nederland of Luxemburg of Frankrijk:

   • Leveringen naar bestemmingen buiten België, geschieden alleen onder vooruitbetaling (overboeking vooraf).
   • Leveringen buiten de Benelux wijken af van bovenstaande tarieven en zijn afhankelijk van het bestelbedrag.
   • Kosten voor leveringen buiten de Benelux op aanvraag.
  • !